mainDekor1

Storsalen menighet

 

HELE OSLO INVITERT TIL BORDS

Åshild Margrethe Lode,  5. april 2016


Ny misjon og visjon for Storsalen menighet

Frivillige, styre og stab har vært involvert i en spennende og lærerik prosess. Vi har arbeidet med valg, prioriteringer og språk for veien videre. På årsmøte 14. april ble Storsalens nye visjon og misjon presentert og utdypet.

Vår nye misjon (den endelige meningen med det vi holder på med):
”VI SAMLES FORDI JESUS LEVER OG SENDES INNTIL HAN KOMMER TILBAKE”

Vår nye visjon (det beste resultat vi kan forestille oss av vårt fellesskap og tjeneste)
”HELE OSLO INVITERT TIL BORDS”

Se linker til høyre: Storsalens mijson, visjon, intensjoner og våre hovedssatsninger de 3 neste årene.