mainDekor1

Storsalen menighet

 

Engasjer deg

Har du lyst til å bidra i arbeidet i Storsalen?

Alle som bidrar er med på å «så, plante og vanne» arbeidet, slik at Guds rike får vokse. Gud gir vekst.

Hvorfor ha tjeneste i Storsalen menighet?

• Delaktighet – vi driver menighet sammen som disipler
• Bruke gavene Gud har gitt deg
• Beste måten å bli kjent med andre i menigheten

Her er rom for deg som har litt tid, mere tid og mye tid.

Send mail hit så kan vi finne en tjeneste du kan trives med.