mainDekor1

Storsalen menighet

 

elsk oslo

- vårt misjonerende, diakonale og sosiale arbeid

Storsalen er en misjonerende menighet. Vi har mottatt verdens beste nyheter om Jesus Kristus og de vil vi dele med alle som kommer i vår vei. Vi vil ikke vente på at folk kommer til oss – vi er sendt til verden og vil leve i verden. Vår bønn er at Jesus kan bli synlig for andre – gjennom oss.

Oslo er byen vår. Vi er opptatt av dens ve og vel. Vi er gitt til Oslos innbyggere og vi akter å gjøre alt vi kan for at menneskene her har det bra. Det innebærer at vi ønsker å dele vår tro med byens innbyggere både i våre egne lokaler og ute i byen. Vi engasjerer oss i hvordan samfunnet vårt fungerer og med Jesus som forbilde engasjerer vi oss spesielt for de som har ”falt utenfor” eller har grunnbehov som ikke blir dekket.

Vi som disipler av Jesus er både vitner om Ham og gjør alt vi kan for å kjempe imot sosial urettferdighet, nød og fattigdom.