mainDekor1

Storsalen menighet

 

Gaver

Hva er givertjeneste?

Givertjeneste handler dypest sett ikke om økonomi. Det handler ikke først og fremst om at Storsalen Menighet trenger penger. Selvfølgelig trenger Storsalen Menighet penger. Men det er ikke derfor vi gir. Givertjeneste handler om hva slags menighet vi ønsker å være. Det handler om hvordan vi vil leve kristenlivet vårt. I en tid der mye handler om å få mest mulig til seg selv, der altfor mange av oss karrer til oss selv istedet for å gi ut.
Givertjenesten skal reflektere en livsholdning vi ønsker skal prege oss. Jesus var en raus person, han hadde stor favn, og selv om han var fattig ga han av seg selv til andre. Vi ønsker å ligne på Jesus. Vi vil være rause. Altfor mange har hatt et dårlig møte med menigheten, med kristne. Et møte med en lukket dør, med mennesker som er lite rause.
Vi ønsker som menighet, og som enkeltmennesker, å leve liv preget av raushet. Og hver gang vi putter noen kroner i kollektbøssa, hver gang fastgiversummen trekkes fra kontoen, så bekjenner vi at vi vil gi ut i stedet for å karre til oss. Vi ønsker å være mennesker som gir istedet for å ta. Det er det givertjenesten handler om.

Her finner du mer informasjon og linker til