mainDekor1

Storsalen menighet

 

Engasjer deg- gudstjeneste

Gudstjenester

Vi har tre gudstjenester her i Storsalen: kl. 11.00, kl. 18.00 og kl. 20.30.
Vi lager gudstjenester sammen, og har mange muligheter for å engasjere seg!

På hver av gudstjenestene er det tre team som har ansvar hver tredje søndag.
Om du kunne tenke deg å være med som medarbeider på gudstjenester, ta kontakt på Storsalen

Estetikk

Vi tror at Gud kan bruke mer enn bare ord til å tale til mennesker, og det estetiske uttrykket i gudstjenesterommet kan brukes til å forsterke og understreke det som blir forkynt.
Liker du å uttrykke deg gjennom estetikk, så er dette tjenesten for deg.

Forbederteam

Forbederne har ansvaret for forbønnen under gudstjenesten. Forbønnstjenesten er en viktig tjeneste i det å bære Storsalens medlemmer og gudstjenestedeltakere inn for Gud i personlig forbønn. Alle forbedere har en veiledningssamtale med en av prestene eller noen i ledergruppa for gudstjenesten før de går inn i tjeneste.

Kirkevertskap

Når vi inviterer mennesker til gudstjeneste har vi behov for å løse praktiske oppgaver og for å skape gode rammer for fellesskap. Dette er det kirkevertskapet som har ansvaret for. De har tre hovedfunksjoner: praktisk, sosialt og informasjon.

Praktisk kirkevertskap
Det praktiske kirkevertskapet har ansvaret for å gjøre klart i kirkerommet med sitteplasser, nattverd og kollekt.

Sosialt kirkevertskap
Det sosiale kirkevertskapet har ansvaret for å legge til rette for at Storsalen skal være et godt sted å komme til. De steller derfor til kveldsmat eller kirkekaffe.

Informasjon
I informasjonsdesken er det mulig å få svar på det man lurer på om medlemskap, fastgiver og hvordan engasjere seg. Det vil også være et sted for å få mer informasjon om kurs og andre tilbud som finnes i Storsalen. Tjenesten passer fint å kombinere med å være nattverdsutdeler.

Nattverdsutdeler:

”Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike.» Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere. Luk 22, 14-20

Vi har flere stasjoner når vi har nattverd. Her får du muligheten til å dele ut Jesu kropp og Jesu blod.

Oversetter:

Storsalen ønsker at alle skal kunne delta på gudstjeneste. Vi har derfor oversettelse av gudstjenesten opp på galleriet.
Hovedsakelig har vi kunnet tilby oversettelse til engelsk, men ser ikke noe i veien for at vi etter hvert også kan tilby oversettelse til for eksempel spansk.

Tekstleser:

Er du god til å formidle tekst, så er kanskje dette tjenesten for deg. Tekstleseren leser søndagens tekst på gudstjenesten.

Multimedia:

Her er kommer all teknisk kompetanse til nytte. Tjenesten sørger for at all informasjon kommer på veggen i salen. Det være seg sanger, filmer, informasjonsslide og liturgi.

Lyd:

Om du er litt over gjennomsnittet opptatt av god lyd, og liker å skru på knotter, kan dette være tjenesten for deg.
Du trenger ikke å ha noe kompetanse fra før annet enn læringslyst. Du vil få god opplæring og oppfølging.

Lys:

Vi har en egen lysteknikertjeneste i Storsalen, som står for lyssetting av gudstjeneste, møter og andre arrangement.
Dette er teamet for deg som har sans for å kombinere lys og farger, og som kan tenke deg å ha dette som en fast tjeneste.