mainDekor1

Storsalen menighet

 

Dåp i Storsalen

Dåp er en sentral del av å være kirke. For oss som luthersk menighet er dåpen en av våre to sakramenter.
En helt konkret nådehandling fra Gud. Vi får troens gave. Vi blir Guds barn.

Alle er velkomne til dåp, både voksne og barn.
Det er mulig både på G11 og G18.

Hovedprest Vegard Husby har ansvar for dåp.
Kontakt han på