mainDekor1

Storsalen menighet

 

Småfellesskapsopplegg

HØSTEN 2015

Bibelopplegg høsten 2015

VÅR 2015

Bibelopplegg

Disippelopplegg

HØST 2014

Her finner du opplegg for 9 samlinger i serien «Hvor skatten din er».
Vi tar for oss Jesu lengste og mest sentrale tale: Bergprekenen. Der vil vi oppleve at Jesus snakker om livet vårt i Oslo i 2014. Han er direkte og konkret.
Vi ber om at Hans tiltale gir nytt liv, ny tro og fornyet etterfølgelse

Småfellesskapsopplegg finner du her

HØST 2013

Her er tre opplegg med tre samlinger hver. Bruk det som passer din gruppe

Vi ber

I høsten har vi brukt 12 uker på temaet bønn. Vi har gått inn i Salmenes bok. Det var jødenes bønnebok, ja, Jesu bønnebok. Salmene har vært en del av liturgien i tempelet i det gamle Israel (1. Krøn 16). De har vært en bønnebok for kirken i over 2000 år. De har vært utgangspunkt for nye sanger, salmer og bønner. Dette opplegget går ikke innom alle salmene og temaene vi har dekket i taleserien, men er en liten sammenfatning på 3 samlinger.

Beskrivelse av taleserien og fokus på den enkelte søndag finner du
her

Guds rike er her

Serien om Guds rike går i november over tre søndager. Hovedteksten for alle gudstjenestene er Markus 1:14-15. Her kommer Jesus med sin åpningstale før han begynner sin tjeneste. Han sier: «Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Vend om og tro evangeliet». Vi ser på disse ordene sammen med fortellinger fra Jesu liv.

Vi venter

Dette opplegget tar for seg tekstene til 1, 2 og 3 søndag i advent. «Vi venter» serien vil hjelpe oss å rette blikket mot Jesus, hans fødsel og at han kommer til verden midt i desember rushet.

VÅR 2013

Her finner du smågruppeopplegget for vårens tre taleserier.

Laste ned omslaget til smågruppeopplegget her.
Det forklarer det viktigste med praksisene og deres funksjon.

Adresse: Glede
filipperbrevet vers for vers
I denne serien går vi igjennom filipperbrevet vers for vers. Paulus sitter i fengsel og skriver til menigheten han plantet i Fillippi, en liten gruppe svært forskjellige troende som erfarer sporadisk forfølgelse fra byen de er kirke i. Tross vanskelige omstendigheter for både avsender og mottaker er et hovedtema i brevet glede. En glede som alle kristne har og som ikke avhenger av heldige omstendigheter. Paulus prøver å vise dem hvordan de kan leve og vokse i denne gleden. Vi håper at denne serien kan rotfeste oss dypt i skriften og la oss se og erfare at det er glede i og fra Guds Ord. Det er glede Gud vil for oss.
Ønsker du å sette deg dypere inn i filipperbrevet? Vi har samlet et sammendrag for deg her, samt en kort presentasjon av hver søndag.
Klikk på linkene under for å åpne og-eller laste ned

1. ... i nådens fellesskap
2. ... i motgang, liv og død
3. ... i kamp
4. ... i oppofrelse og levd liv
5. ... i medarbeiderskap
6. ... i Jesus Kristus
7. ... i målrettet liv
8. ... i eksempel og forventning
9. ... i enhet og fred
10. ... i omsorg og givertjeneste

Valg 2013

Tro på Jesus er ikke et sett verdier eller lære-setninger. Tro på Jesus, virket av ånden, er et tillitsfall inn i Guds grensesprengende kjærlighet som frelser deg. Det er den livslange oppdagelsen av nåden dyp og nådens virkning.
Hva om vi oppdager at Jesus og hans nåde er nok for oss? Hvilke valg ville vi tatt da?
De 7 dødssyndene - alle som en er de konsekvenser av Synden med stor S - det Luther og Augustin kaller ”å være innkrøket i seg selv” – en evig selvfokuserende, og selv-forherligende tendens i oss alle. I denne serien kontrasterer vi 5 av disse med det livet som nåden setter oss fri til og gir oss kraft og motivasjon til. Det er ikke våre valg som får Gud til å velge oss som sine barn. Men at Gud først valgte å gjøre oss til sine barn, vil med nødvendighet få konsekvenser for våre valg. Denne fasteserien spør: Hvilke valg vil troen på Jesus motivere til i hverdagen? Velkommen til valg 2013!
Denne fasteserien spør: Hvilke valg vil troen på Jesus motivere til i hverdagen? Velkommen til valg 2013!
Her er litt mer om serien
Klikk på linkene under for å åpne og-eller laste ned

1. Kjemp mot Stolthet - velg Ydmykhet
2. Kjemp mot Grådighet - velg å Gi
3. Kjemp mot Fråtsing - velg Måtehold
4. Kjemp mot Begjær - velg Kjærlighet
5. Kjemp mot Latskap - velg Tjeneste

Vi har en Far

Bibelen gir oss mange bilder på relasjonen Gud ønsker å ha med menneskene. Ett grunnleggende er Gud som vår rettferdige og nådige Far.
Jesus kalte Gud for far. Han lærer disiplene å be til Gud som ”Vår Far”.
I Fadervår lærer vi at bønn til Gud - intimt nærvær og samtale med Gud – alltid starter med ”Pappa”.
Vi glemmer lett denne relasjonen – at den er slik. Jordiske, sunne fedre erfarer en enorm kjærlighet til sine barn. Gud er vår fullkomne Far som elsker ubetinget.
La oss snakke til han som Far og leve som om det er sant. For det kristne livet stiger nemlig mest kraftfult og lidenskapelig opp av forholdet til Pappa-Gud.
I denne serien utforsker vi Guds Farshjerte gjennom Fadervår-bønnen. Klikk på linkene under for å åpne og-eller laste ned

1. Vi har en Far
2. En Far å tilbe
3. En Far å lyde
4. En Far å spørre om alle ting
5. En Far å få tilgivelse av
6. En Far å få retning av

HØST 2012

opplegg for taleseriene høsten 2012.

Hva venter du på?

Mange av oss venter på bedre tider. Vi klarer ikke helt å faller til ro i at vår egen verden - vårt eget liv - ikke er helt optimalt. På facebook leser vi om hvor fantastisk alle andre har det hele tiden. Vi venter på at ting skal ordne seg, at stormene skal legge seg, at noen bare skal komme og ordne opp. 
I denne adventsserien vår bygger vi forventninger og lengsler til barnet som kommer til oss. Jesus, Guds Sønn, sendt for å frelse verden, ventet ikke på at forholdene skulle bli ideelle Han kom for å gi håp i tøffe tider, salve til sårene, nytt og evig liv i ikke-optimale livsvilkår. Han kom! Og han kommer!
Klikk på linkene under for å åpne og-eller laste ned

1. At sårene skal gro?
2. At de andre skal endre seg?
3. At alt skal bli perfekt?

#Denfølelsen

Vår kultur er preget av høyt tempo, høye forventinger, høye krav. Det er mange muligheter, mange valg, mange stemmer. Akkurat det har vi hørt før. Men hva gjør det med oss? Iblant føler vi oss overmannet og vet ikke hvordan vi kan komme oss videre. VI kan kjenne denne fastlåstheten som en fremmedgjøring midt i det livet vi kaller vårt. Så lett drives vi fra skanse til skanse, mister kontrollen på egen hverdag og kjenner offerfølelsen komme snikende. Denne serien adresserer noen av disse livsfølelsene som gjør at mange kristne erfarer stillstand og liten grad av utvikling i sitt trosliv. Klikk på linkene under for å åpne og-eller laste ned

1. Overmannet
2. Sliten
3. Kaotisk
4. Usikker
5. Resignert
6. Sløv

Kirkearbeid Pågår

Er kirken Jesus vil ha den samme som vi vil ha?
Kirka er ikke bygning. Storsalen ønsker ikke først og fremst en kirke du går i, men en kirke du kan være. Kirke er levende mennesker som tror på en levende Gud. Derfor vil Jesu kirke aldri bli noe statisk, men noe som er i dynamisk utvikling ettersom hver nye kristne stadig lærer Jesus dypere å kjenne. Slik bygger han sin kirke!
Vi kristne er flinke til å lage menighetslivet om til programmer og aktivitet. Men Jesus inviterer oss til å følge ham - som en livsstil som hviler i hans frelsende verk for oss.. Vi kan ikke programmere den, men vi kan leve den. Nåde forandrer bokstavelig talt alt – også kirka! I Denne serien ser vi på 5 vekstområder for oss som kirke og kristne. Klikk på linkene under for å åpne og/eller laste ned.

1. Evangeliet og Den Hellige Ånd
2. Evangeliet og Forkynnelsen
3. Evangeliet og Omsorgen
4. Evangeliet og Tjenesten
5. Evangeliet og Pengene

VÅR 2012

Nytt liv
Som kristne inviteres vi inn i et helt nytt liv med Jesus. Vi lever ikke lenger selv, men Kristus lever i oss. Men hvordan ser et slikt liv ut? Hva er kjennetegnene på det? Og hvordan får vi del i det?
I denne serien skal vi se nærmere på nettopp kjennetegnene ved det nye livet - der troen på evangeliet ikke bare er noe vi holder for sant, men får bli en livsformende dynamikk i livene våre. Da vil den hellige ånd virke åndens fruk,og gradvis gjøre oss likere Jesus. Klikk på linkene under for å åpne og/eller laste ned.

1. Kjærlighet og Jonatan
2. Glede og David
3. Fred og Simeon
4. Overbærenhet og Elia
5. Vennlighet og Lydia
6. Godhet,Trofasthet og Stefanus
7. Ydmykhet og Barnabas
8. Selvbeherskelse og Paulus

Sammen som Disipler

Serien Sammen som Disipler handler om at disippelskap er noe vi er sammen om. Vi vandrer ikke alene - ja vi kan til og med si at det ikke er mulig å kjenne Gud dypt og vokse som kristne uten å omgi seg med andre som kan støtte og utfordre oss dette livet. Vi trenger noen å vandre sammen med. Noen som vil være der, som jeg kan bli trygg nok på til å si sannheten til og høre sannheten fra - og som jeg vet ikke vil svikte eller stikke. Som Jesu kirke er vi kalt til å leve slik sammen, som gode forvaltere av han mangfoldige nåde. Klikk på linkene under for å åpne og/eller laste ned.

1. Sett og Hørt
2. Kjent og Elsket
3. Støttet og Utfordret
4. Oppreist og Forvandlet

Himmelglemsel

Serien Himmelglemsel handler om hvilken rolle lengselen etter himmelen kan få spille i hverdagen. Bibelen forteller at vi var skapt i en hage og at vi en dag skal ende i en by, det nye Jerusalem. Alt dette kan så fort bli fjernt for oss i hverdagens mas og jag og mange harde, tøffe tak. Vi glemmer så fort himmelen - himmelglemsel. Mange tenker kanskje at himmellengsel er avstand fra livet her og nå, det er nåtids-apati. Men ekte himmellengsel er virkelighetsorienterende og skaper engasjement i nåtiden. Klikk på linkene under for å åpne og/eller laste ned.

1. Ekko fra et Glemt Hjem
2. Ropet fra en Kommende Verden
3. Håpet i Tøffe Tider
4. Kampen for en Rettferdig Verden
5. Kampen for et Hellig Liv
6. Dommen Kommer
7. Kongens Gjenkomst