mainDekor1

Storsalen menighet

 

Kurs og samtale i Storsalen

Noen ganger har vi behov for noe mer. Det kan være et behov for å få mer kunnskap, eller det kan være behov for å snakke om store eller små ting i livet som er utfordrende.

I Storsalen arrangeres det jevnlig både Alpha-kurs og Bibelkurs hvor det er mulig å gå i dybden på troen.
I tillegg arrangeres det også andre kurs, som ekteskaps- og parkurs.

Vi har også en samtaletjeneste med gode veiledere. De har tid til deg når du har noe du kjenner at det hadde vært fint å snakke med noen om

Les mer om de ulike tilbudene ved å trykke på fanene øverst.