mainDekor1

Storsalen menighet

 

Ansatte i Storsalen


Vegard Husby


Hovedprest


Telefon: 406 31 400

Vegard danner sammen med Solveig Storsalens lederteam. Han har hovedansvaret for satsningsområdet "Gudstjenestene". Vegard har dermed ansvaret for G11, G18 og G20:30 og følger opp ledergruppene.


Solveig Tveitereid


Daglig leder


Telefon: 406 30 600

Solveig danner sammen med Vegard Storsalens lederteam. Hun er den som har det overordnede ansvaret for det som skjer i administrasjonen.


Maria Bjørdal Lervik


Menighetsprest


Telefon: 406 31 700

Maria har hovedansvaret for satsningsområdet vårt "Åpen Bibel". Det vil blant annet si at hun har ansvaret for forkynnerne, for utforming og produksjon av tekstboka, for Elsk Oslo, kursvirksomheten og samtaletjenesten.


Geir Kåre Kvalevaag


Administrativ og teknisk koordinator


Telefon: 406 31 100

Geir Kåre har ansvar for teknikk, rom og utstyr. Han følger blant annet opp frivillige teknikerne og sørger for at utstyret er i god stand.


Anne Karin Warmestad


Økonomileder 50 %


Telefon: 406 31 200

Anne Karin har ansvaret for å følge opp økonomien, og for at budsjett og regnskap er realistisk og riktig.


Geleti DabaTelefon: 455 42 659


Kjersti Rognli Olsen Noble


Barne- og familiekoordinator 40 %


Telefon: 980 69 637

Kjersti har hovedansvaret for barne- og tweensarbeidet i Storsalen. Hun sørger for at menigheten har tre søndagsskoler hver søndag, på G11, og har det overordnede ansvaret for forkynnelsen til barna.


Thomas Heggebø


Utleiekoordinator 60 % og Prosjektleder 20 %


Telefon: 976 55 397

Thomas har ansvaret for dagsutleie av Storsalen sine lokaler. Han skal også jobbe et år som prosjektleder med infrastruktur hva gjelder kommunikasjon og IT-løsninger.


Hanne Sjølie


Dansekoordinator 10 %


Telefon: 482 63 590

Hanne har ansvar for dansearbeidet i Storsalen. Hun følger opp breakerne og sørger for gode rutiner i danserommet.


Thor-Andre Holten


Prest- vikariat våren 2017


Telefon: 452 58 949


Kontakt oss

Storsalen menighet
Staffeldts gate 4, 0166 Oslo
Telefon 40 63 18 00


Ansvarlig redaktør Vegard Husby