mainDekor1

Storsalen menighet

 

Styret i Storsalen


Styret kan også kontaktes på .


Sverre Vatnar


Styreleder


Telefon: 905 52 461


Solveig Tveitereid


Daglig leder


Telefon: 406 30 600


Vegard Husby


Hoved prest


Telefon: 406 31 400


Kristin Kverum Carlsen


Styremedlem


Telefon: 970 31 069


Anders Gil Spilling


Styremedlem


Telefon: 995 25 187


Hans Olav Hole


Styremedlem


Andreas Nydal


Styremedlem


Telefon: 902 15 655


Anders FrederiksenTelefon: 405 90 572


Marie Harbo Øygard


1. vara


Telefon: 482 67 832


Anette Jacobsen


3. vara


Telefon: 467 46 546


Bjørnulf Tveit Benestad


2. vara


Telefon: 454 36 508


Kontakt oss

Storsalen menighet
Staffeldts gate 4, 0166 Oslo
Telefon 40 63 18 00


Ansvarlig redaktør Vegard Husby


Styret for Storsalen Menighet


Styret velges på menighetens øverste organ: Årsmøtet.


Styret har det overordnede ansvar for ledelsen av menigheten. Styret skal sørge for at menighetens formål ivaretas, samt påse at regnskap og formueforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.


Du kan lese mer om styret og menighetens formelle grunnlag i vedtektene.