Hele Oslo invitert til bords

Stille Messe i fastetiden

  Storsalen samarbeider med Fagerborg menighet og kommuniteten Lyder Sagens om stille messe i fastetiden. Hver onsdag er det stille messe kl.8 i Fagerborg kirke. Velkommen til bønn, ettertanke, sang, musikk, lystenning, nattverd, søken – og stillhet.

Fastetid

10. Mars går vi inn i en ny taleserie. Fastetid.    Fastetiden gir oss anledning til å tenke over kontrasten mellom det som metter, rent fysisk, og det som kalles åndelig føde. 

Boligformidling: Leter du etter bolig? eller ser du etter leietakere?

©Storsalen 2019 · Webdesign av Thor Johannes Wang