Skip links

Velkommen til ny høst i Storsalen

Vi søker ny hovedprest/-pastor

Er du Storsalens nye hovedprest / – pastor? Storsalen menighet søker hovedprest/-pastor i 100% stilling med ansvar for å lede menighetens pastorale virksomhet. Hovedprest og daglig leder utgjør et lederteam som sammen har ansvar for Storsalens daglige drift. Vi ser etter deg som både identifiserer deg med menighetens visjon og teologiske grunnlag, og tror du […]

Samlivskurs for kjærester og nye ektepar

Samlivet er en gave og en utfordring. Høstens datoer er onsdagene 31. oktboer, 7. og 14. november kl. 19.00 – 22.00 Dette kurset er en gylden mulighet for deg og din partner til å starte en god prosess sammen. Kurset veksler mellom undervisning og refleksjon og samtale om relevante tema, som for eksempel: «Så fint […]

Boligformidling: Leter du etter bolig? eller ser du etter leietakere?

©Storsalen 2018 · Webdesign av Thor Johannes Wang